Par mums Dažādi Vakances
Dažādi

Vakances

Administratīvā personāla vakances:

APP "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" (turpmāk BMC) izsludina konkursu uz direktora(-es) amata vietu.

Prasības pretendentiem:

-                      doktora zinātniskais grāds bioloģijā vai medicīnā

-                      pieredze zinātnisko pētījumu projektu vadīšanā

-                      starptautiska sadarbības pieredze ar līdzīga profila institūcijām ārvalstīs

-                      labas angļu valodas zināšanas 

-                      zināšanas zinātnisko institūtu finansēšanas jautājumos

-                      normatīvo aktu par zinātnisko darbību pārzināšana.

-                      vismaz 5 gadu darba pieredze vadošā amatā vienā no BMC pamatdarbības virzieniem;

-                      pieredze Eiropas Savienības (ES) finanšu instrumentu piesaistīšanā un apguvē pēdējo 5 gadu laikā.

Pretendenta iesniedzamie dokumenti:

-                      BMC Zinātniskajai padomei adresēts pieteikums par piedalīšanos konkursā

-                      dzīves un darba gājums (CV)

-                      kandidāta zinātnisko grādu apliecinošs dokuments (diploma kopija; ja izglītības dokuments iegūts ārvalstīs, pretendentam jāiesniedz Akadēmiskā informācijas centra izsniegta izziņa, kas apliecina ārzemēs iegūtu izglītību apliecinošu dokumentu vērtības akadēmisko atzīšanu);

-                      BMC direktora darbības programma

 

Direktora darba samaksa: līdz 25.00 EUR/stundā

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga. Papildus informācija par datu apstrādi: http://www.biomed.lu.lv/lv/par-mums/privatuma-politika/.

Pretendentam dokumenti iesniedzami Rīgā, Rātsupītes 1 k-1, LV-1067, 205.kabinetā līdz 2020.gada 14.novembrim. Tālrunis uzziņām 67808200, e-pasts: anda.baumane@biomed.lu.lv

Sīkāku informāciju par prasībām, iesniedzamā CV paraugu un “BMC nolikums par vēlēšanām direktora amatā” skatīt BMC mājas lapā www.biomed.lu.lv sadaļā “VAKANCES”.”

Vēlēšanu nolikums:   


Zinātniskā personāla vakances:

APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (turpmāk BMC) izsludina konkursu uz   akadēmiskajiem amatiem:

vadošais pētnieks - 2 amata vietas

prasības:         

  • Doktora vai habilitētā doktora grāds;
  • vismaz divas publikācijas no kurām viena ir pirmā autora publikācija (ieskaita arī publikācijas ar līdzvērtīgu pirmo autorību);
  • pieredze darba grupu vadīšanā;
  • pieredze patstāvīgā pētījumu projektu vai sadarbības programmu apakšprojektu vadīšanā;
  • spēja patstāvīgi veikt zinātniskos pētījumus.

Vadošā pētnieka darba samaksa: 6.40 – 25.00 EUR/stundā

pētnieks -  1  amata vieta:

prasības:         

  • Doktorantūras students (3.kurss); doktora grāda pretendents;  Doktora vai habilitētā doktora grāds;
  • vismaz divas publikācijas no kurām viena ir pirmā autora publikācija (ieskaita arī publikācijas ar līdzvērtīgu pirmo autorību);
  • pieredze pētnieciskajā darbā un pieredze laborantu darba vadīšanā;
  • spēja patstāvīgi veikt zinātniskos pētījumus.

pētnieka darba samaksa: 5.69 – 18.90 EUR/stundā.

Kandidātam uz pētnieka amatu, jāsagatavo 10 minūšu prezentācija- vēlams ierakstīta digitālā formātā, kurā jābūt norādītiem gan zinātniskajiem sasniegumiem, gan arī konkrētam plānam par potenciālo aizstāvēšanos.

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga. Papildus informācija par datu apstrādi: http://www.biomed.lu.lv/lv/par-mums/privatuma-politika/.

Dokumenti (iesniegums par piedalīšanos konkursā, CV, diploma kopija, prezentācija)  iesniedzami Rīgā, Rātsupītes 1 k-1, LV-1067, 205.kabinetā līdz 2020.gada 30.oktobrim.

Tālrunis uzziņām 67808200, e-pasts: anda.baumane@biomed.lu.lv

 

Iesniedzamā CV paraugs   

 

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".