Pētījumi Projekti FLPP projekti
Projekti

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmās atlases kārtas projekti

lzp-2018/1-0156

Hemokīnu receptoru CCR1, CCR2 un EBV infekcijas izpēte jaunu marķieru meklējumiem, kurus būtu iespējams pielietot augsta progresijas riska hroniskas limfocitārās leikēmijas prognozēšanai

lzp-2018/1-0395

Dzimte, dzimums un statuss dzelzs laikmetā Latvijas teritorijā (7. – 12. gadsimts)

lzp-2018/1-0180

Mitohondriālās DNS mutāciju un variantu ar nezināmu efektu raksturošana un analīze, izmantojot transmitohondriālos citoplazmatiskos hibrīdu šūnu modeļus.

lzp-2018/1-0208

Audzēju makrofāgu funkcionālā programmēšana ar vīrusu imūnterapijas vektoriem krūts vēža modelī

lzp-2018/1-0269

Prostatas vēža šūnu producētās ekstracelulārās vezikulas kā šķidrās biopsijas un terapijas mērķi

 

Otrās atlases kārtas projekti

lzp-2018/2-0088

Farmakokinētikas matemātiskais modelis metformīna terapijas personalizētai optimizācijai

lzp-2018/2-0059

Ārvides un ģenētisko faktoru mijiedarbība vairogdziedzera autoimūno slimību imunoloģiskās attīstības mehānismos

lzp-2018/2-0171

Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze

 

Trešās atlases kārtas projekti

lzp-2019/1-0116

Cilvēka asins mikrobioma izcelsmes un izmaiņu izpēte un tā saistība ar hroniskajām slimībām

lzp-2019/1-0131

Uz augu vīrusiem balstītu vakcīnu iegūšanas bakteriālo platformu izstrāde

lzp-2019/1-0142

Augstas kapacitātes ārpusšūnu vezikulu izdalīšana ar plūsmas lauka frakcionēšanas metodi mikrofluīdikā

lzp-2019/1-0225

Multidisciplinārs pētījums par sadzīvē iegūtas sepses pacientiem izdzīvotājiem Latvijā

lzp-2019/1-0075

Vispārējā un mastīta uzņēmības ģenētiskā fona raksturošana vietējās izcelsmes atgremotājšķirnēm Latvijā

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".