Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Virziens Nosaukums Vadītāji Periods Finansējums
Strukturālā bioloģija, biotehnoloģija un virusoloģija
Jaunu terapeitisko un profilaktisko līdzekļu izstrāde pret COVID-19 un koronavīrusiem Kaspars Tārs 2020.07.01.-2020.21.31. VPP projekti
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
COVID-19 saistīto paraugu biobankas un asociēto datu integrētās platformas izveide Latvijā Jānis Kloviņš 2020.07.01.-2020.21.31. VPP projekti

Zināšanu un biobankas resursu integrācija metabolo slimību personalizētas profilakses un ārstēšanas attīstībā, izmantojot visaptverošu translācijas pieeju. 2020.06.01-2023.05.31 Kopējais projekta finansējums

Ziemļvalstu diētas ietekme uz zarnu mikrobioma sastāvu, funkcionalitāti un noguruma simptomiem pacientiem ar vieglu un vidēju čūlaino kolītu Vita Rovīte 2020.05.21-2021.05.20 CALL FOR NATIONAL PROJECT at NORDIC-BALTIC REGION BIOCODEX MICROBIOTA FOUNDATION 2020 “Gut Microbiota in Human Health and Diseases”
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Sekretorā IgA un zarnu mikrobioma mijiedarbība un dinamika antidiabētiskās terapijas laikā Jānis Kloviņš 2020.05.01 - 2023.04.30 ERAF
Strukturālā bioloģija, biotehnoloģija un virusoloģija
Oligomer – Focused Screening and Individualized Therapeutics to target Neurodegenerative Disoders” (OligoFIT) Kaspars Tārs 2020.04.01 - 2023.03.31 JPND pieteikumu konkurss
Strukturālā bioloģija, biotehnoloģija un virusoloģija
Anti-miostatīna vakcīnas izstrāde mājlopu muskuļu masas palielināšanai Kaspars Tārs 2020.03.31-2020.09.30 ERAF
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Dinamiska cilvēka mikrobioma datu platforma un interpretācijas rīks personalizētām veselības rekomendācijām Jānis Kloviņš 2020.03.31-2020.09.30 ERAF
Strukturālā bioloģija, biotehnoloģija un virusoloģija
Daudzziedu airenes raibuma vīrusa kodēto proteīnu struktūru un funkcionālā izpēte Ina Baļķe 2020.03.01.-2023.02.28. ERAF
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Cilvēka asins un zarnu trakta mikrobiomu sastāva asociācija ar vispārējo veselības stāvokli un mirstību Latvijas populācijā Dāvids Fridmanis 2020.03.01.-2023.02.28. ERAF
Struktūrbioloģija
Cilvēka ogļskābes anhidrāžu strukturālie un kinētiskie pētījumi jaunu zāļvielu izstrādnei Jānis Leitāns 2020.02.01.-2022.01.31. ERAF
Vēža izpēte
“Mitotiskās izslīdēšanas” loma amoeboīdu metastātisku šūnu izcelsmē pret terapiju rezistentos audzējos Kristīne Salmiņa 2020.01.01.-2022.12.31. ERAF
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Cilvēka asins mikrobioma izcelsmes un izmaiņu izpēte un tā saistība ar hroniskajām slimībām Jānis Kloviņš 2020.01.01.-2022.12.31. FLPP
Strukturālā bioloģija, biotehnoloģija un virusoloģija
Uz augu vīrusiem balstītu vakcīnu iegūšanas bakteriālo platformu izstrāde Andris Zeltiņš 2020.01.01.-2022.12.31. FLPP
Vēža izpēte
Augstas kapacitātes ārpusšūnu vezikulu izdalīšana ar plūsmas lauka frakcionēšanas metodi mikrofluīdikā Artūrs Ābols 2020.01.01.-2022.12.31. FLPP
1 2 3 4 ... 19


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".