Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Anti-miostatīna vakcīnas izstrāde mājlopu muskuļu masas palielināšanai

Projekta nosaukums: „Anti-miostatīna vakcīnas izstrāde mājlopu muskuļu masas palielināšanai”

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”

Projekta identifikācijas Nr.: KC-PI-2020/23

Projekta komercializācijas stratēģijas un tehniski ekonomiskās priekšizpētes izpildes termiņš: 6 mēneši (2020. gada 31. marts – 2020. gada 30. septembris)

Projekta komercializācijas stratēģijas un tehniski ekonomiskās priekšizpētes kopējais finansējums: 25 000 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol. K. Tārs

 

Tehnoloģiskās priekšizpētes posmā mēs plānojam (1) novērtēt potenciālo tirgus apjomu; (2) novērtēt produkta gala cenu un salīdzināt ar esošo augšanas stimulatoru cenām un komerciālajiem ieguvumiem; (3) izvērtēt tehnoloģiskos riskus, kādi varētu rasties vakcīnas izstrādē; (4) novērtēt produkta patentēšanas iespējas, identificēt eventuālu atkarību no citiem patentiem; (5) veikt citus piesaistīto ekspertu ieteiktos priekšizpētes pasākumus.

Šajā projektā mēs piedāvājam izveidot uz vīrusiem līdzīgajām daļiņām (VLD) balstītu vakcīnu, kura būtu vērsta pret miostatīnu. VLD ir tikušas izmantotas iepriekš, kā imūnatbildes pastiprinātāji un antigēnu piesaiste pie šīm daļiņām var efektīvi pārmākt organisma paštoleranci pret saviem antigēniem. Mēs jau iepriekš esam parādījuši uz VLD bāzēto vakcīnu efektivitāti pret dažādām saslimšanām, piemēram, Laimas slimību un suņu atopisko dermatītu. Mūsu vakcīna sastāvēs no aktīva miostatīna, kurš tiks piesaistīts pie ssRNS bakteriofāgu VLD. Mēs sagaidām, ka mūsu vakcīna izsauks auto-antivielu atbildi pretmiostatīnu, samazinās miostatīna līmeni organismā un izpaudīsies kā muskuļu masas palielināšanās. Šādas vakcīnas izmaksas būtu daudz zemākas par MAb un potenciāli komerciāli pielietojamas, jo gan VLD, gan miostatīnu var producēt lētākās ekspresijas sistēmās kā raugā vai Escherichia coli, nevis zīdītāju šūnu kultūrās kā MAb gadījumā. Papildus tam, mēs prognozējam, ka VLD un pareizi safoldēta miostatīna kombinācija novedīs pie ievērojami augstākiem antivielu titriem un labākiem muskuļu augšanas pastiprināšanas rādītājiem salīdzinot ar līdzšinējiem vakcīnu kandidātiem.

Informācija publicēta 31.03.2020

 

Periods: 31.03.2020-30.06.2020

Sagatavots iepirkuma nolikums iepirkumam "Tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas izstrādes pakalpojums". Iepirkums izsludināts Iepirkumu uzraudzības mājaslapā laikā posmā no 18.05.2020. līdz 29.05.2020. Piedāvājumu iesniedza un par uzvarētāju iepirkumā atzīts AS "KPMG Baltics". Līgums noslēgts un notiek tā izpilde.

Informācija publicēta 30.06.2020.

 

Periods: 31.07.2020-30.09.2020

Pārskata periodā turpināts darbs pie Tehniski ekonomiskās priekšizpētes un Komercializācijas stratēģijas izstrādes sadarbībā ar SIA “KPMG Baltics

Informācija publicēta 30.09.2020.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".