Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Cilvēka ogļskābes anhidrāžu strukturālie un kinētiskie pētījumi jaunu zāļvielu izstrādnei

 

 

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākums "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros.

Projekta nosaukums: Cilvēka ogļskābes anhidrāžu strukturālie un kinētiskie pētījumi jaunu zāļvielu izstrādnei.

Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.2/VIAA/3/19/464

Projekta izpildes termiņš: 36 mēneši (2020. gada 1. februāris – 2023. gada 31. janvāris)

Projekta kopējais finansējums: 133 806.00 EUR

Projekta īstenotājs: Dr. biol. Jānis Leitāns

 

Projekta kopsavilkums:

Pētījuma mērķis ir vairāku zāļvielu pārbaude uz vēža saistīto hCA IX un pirmās kristālstruktūras noteikšana hCA Va un/vai hCA Vb ar iespējam izmantot jaunu pret-aptaukošanās medikamentu izstrādnē. Projekts ir saistīts ar RIS3 mērķiem, biomedicīnas, biofarmācijas un biotehnoloģijas jomā. Projekta laikā plānots izstrādāt hCA Va un hCA Vb ekspresijas, producēšanas un attīrīšanas sistēmu, kā arī veikt pirmējos kristalogrāfijas mēģinājumus. Projekta laikā tiks pārbaudītas vairākas potenciālās zāļvielas uz vēža saistīto hCA IX, vizualizējot savienojumu piesaistīšanās veidu, kā arī iegūstot precīzus inhibēšanas datus izmantojot stopped-flow iekārtu.

Informācija publicēta 03.02.2020.

 

Projekta progress  

2020. gada 1. februāris – 2020. gada 30. aprīlis

Sākta hCA Va un hCA Vb proteīnu ekspresijas, producēšanas un attīrīšanas sistēmas optimizācija. Veikta hCA Va ekspresija E.coli ekspresijas sistēmā, iegūstot ievērojamu daudzumu enzimātiski aktīvu un šķīstošu hCA Va proteīnu. Izveidots pirmējais hCA proteīna attīrīšanas protokols un patreiz notiek sistēmas optimizācija.

Informācija publicēta 30.04.2020.

 

Projekta progress  

2020. gada 1. maijs – 2020. gada 31. jūlijs

Veikta hCA Va enzīma attīrīšanas sistēmas optimizācija, kā arī veiktas pirmējās reakcijas kristalizācijas apstākļu noteikšanai. Veikta hCA IX enzīma ko-kristalizācija ar vairākiem sulfonamīdu klases inhibitoriem.

Informācija publicēta 31.07.2020Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".