Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Sekretorā IgA un zarnu mikrobioma mijiedarbība un dinamika antidiabētiskās terapijas laikā

Projekta nosaukums: „ Sekretorā IgA un zarnu mikrobioma mijiedarbība un dinamika antidiabētiskās terapijas laikā”

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 3. kārtas ietvaros.

Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.1/19/A/036

Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. maijs – 2023. gada 30. aprīlis

Projekta kopējais finansējums: 648 648 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol. Jānis Kloviņš

Sadarbības partneris: SIA Latvia MGI Tech

 

Projekta kopsavilkums:

Otrā tipa cukura diabēts (T2D) ir hroniska slimība, kas skar aptuveni 60 miljonus cilvēku Eiropas reģionā tādējādi ietekmējot gandrīz 8,8% no pieaugušo iedzīvotāju skaita. Neskatoties uz variablo terapeitisko efektivitāti, kontrindikācijām un blakusparādībām, metformīns joprojām ir visbiežāk lietotais antidiabētiskais medikaments. Ir pierādīts, ka metformīns maina zarnu mikrobiotas sastāvu un tās izmaiņas ir viens no veidiem, kā metformīns nodrošina terapeitiskos efektus, tomēr šīs mijiedarbības pamatā esošie mehānismi ir neskaidri. Iepriekš realizētā pētījumā mēs esam parādījuši, ka šajā mijiedarbībā var būt iesaistīts sekretorais imūnglobulīns A (sIgA). Tāpēc mēs izvirzām hipotēzi, ka sIgA ir nozīmīgs mediators metformīna iedarbībai uz zarnu mikrobiomu un būtiski modulē 2. tipa cukura diabēta ārstēšanu.

 

Projekta mērķis ir izprast sIgA modulējošo iedarbību uz zarnu mikrobiomu, īpaši T2D pacientos, un metformīna lomu šajā procesā, izmantojot klīnisko izpēti cilvēkos un atbilstošu T2D peļu modeli, lai identificētu drošus omics-based biomarķierus ārstēšanas rezultātu prognozēšanai un jaunu ārstēšanas stratēģiju identificēšanai.

Lai realizētu mērķi, mēs plānojam veikt pētījumu cilvēku kohortā, izmantojot kvalitatīvus klīniskos resursus, tai skaitā notiekošo OPTIMED pētījumu un Latvijas Valsts iedzīvotāju genoma datu bāzes (VIGDB) resursus. Papildus tam, tiks veikti pētījumi pelēs. Rezultātu iegūšanai tiks izmantotas modernākās mūsdienu tehnoloģijas, tai skaitā uz lielapjoma paralēlo sekvenēšanu balstīta metagenoma un metatranskriptoma analīze, kā arī atlasīto mikrobioma subpopulāciju metabolītu analīze. Projekta rezultātā tiks izprasta ne tikai korelatīva saistība starp sIgA, zarnu mikrobiomu un T2D ārstēšanas efektivitāti, bet arī funkcionālie mehānismi un cēloņsakarības. 

Informācija publicēta 05.05.2020.

 

Projekta progress:

2020. gada 1. maijs – 2020. gada 31. jūlijs

Norit 2.tipa cukura diabēta pacientu un veselu kontroļu iesaistīšana pētījumā un nepieciešamo paraugu ievākšana zarnu mikrobioma tālākajai analīzei. Ir uzsākta pēc sIgA piesaistes atkarīgas baktēriju šūnu šķirošanas metodes optimizācija.

Informācija publicēta 31.07.2020.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".